Indkaldelse 2024

Generalforsamlingen afholdes mandag den 25 marts 2024 kl 19.00 i Canal6000’s lokaler, Agtrupvej 51B, Kolding.

Dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning
  • Indkomne forslag
  • Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab samt budget for kommende år
  • Valg til bestyrelsen i henhold til § 7, stk. 3 og 4
  • Valg af revisor og revisorsuppleant
  • Eventuelt

Alle frivillige arbejdende medlemmer hos Canal6000 kan deltage i generalforsamlingen.
Ønsker man at blive frivillig arbejdende medlem kan det ske på Canal6000 hjemmeside.

Mvh
Bestyrelsen

Indkaldelse til Genf 2024