Programoversigt

18 – 21 april 2022

  • Pårørendegrupper, bedre psykiatri Del 2/2
    At være pårørende, ven, nabo, til et menneske der er sygt kan være enormt hårdt.
    Derfor er der oprettet pårørendegrupper hvor pårørende kan støtte hinanden.
  • Grublerier
    Henrik er i studiet hvor der grubles over musik, kunst, er alt kunst? og kriminalitet.