Ekstraordinær Generalforsamling

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Canal6000 –
generalforsamlingen afholdes i foreningens lokaler (studiet) på Agtrupvej 51,

MANDAG D. 23. MAJ 2022 KL. 19:00

Foreningens medlemmer har adgang til generalforsamlingen og fremmødte medlemmer er stemmeberettigede.

Dagsorden:

1 Valg af dirigent

2 Vedtægtsændring §7

Nuværende ordlyd:
Stk. 1: Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen på 4 medlemmer, valgt på generalforsamlingen for 2 år ad gangen.
Stk. 2: Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 3: Formand og sekretær vælges på lige år. Herudover vælges en suppleant, som deltager i bestyrelsens møder.
Stk. 4: Næstformand og kasserer vælges på ulige år.
Stk. 5: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Ny ordlyd:
Stk. 1: Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen på mindst 5 medlemmer, valgt på generalforsamlingen for 2 år ad gangen.
Stk. 2: Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 3: Formand, sekretær og 1 bestyrelsesmedlem vælges på lige år.
Stk. 4: Næstformand, kasserer og 1 suppleant vælges på ulige år.
Stk. 5: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

3 Valg til bestyrelsen

Valg af formand for 2 år
Valg af næstformand for 1 år
Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år

4 Evt.

mvh. Bestyrelsen