Indkaldelse til Generalforsamling 2021

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Canal6000 – generalforsamlingen afholdes i foreningens lokaler (studiet) på Agtrupvej 51, 

ONSDAG D. 9. JUNI 2021 KL. 19:00 

Foreningens medlemmer har adgang til generalforsamlingen og fremmødte medlemmer er stemmeberettigede. 

På grund af Covid-situationen har bestyrelsen vedtaget at udsætte ordinær generalforsamling 2021 til ovenstående dato. 

Dagsorden i henhold til vedtægterne: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens/formandens beretning 

3. Indkomne forslag 

4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab samt budget for kommende år 

5. Valg til bestyrelsen i henhold til § 7, stk. 3 og 4 

6. Valg af revisor og revisorsuppleant 7. Eventuelt 

I henhold til vedtægternes § 7 er næstformand og kasserer på valg (ulige år). 

Vel mødt! 

Bestyrelsen 

Kolding d. 8. maj 2021