Det er nemt, at se, hvor i vandløbet en hun-ørred har lagt sine æg. Hun-ørreden skaber en fordybning i bunden ved at slå op og ned med sin hale og derved bliver mange af de små sten vendt og lyser op i bunden. 

Naturplejeprojekter i Gudsø Mølleå nordøst for Kolding har gjort en stor forskel for havørrederne i vandløbet. En optælling fra januar viser, at der er over 300 steder, hvor ørrederne har gydt i å-systemet. Det står i en pressemeddelelse fra Kolding Kommune.

En lille forhøjning med lyse småsten. Sådan kan man kende ørredens gyde-plads i vandløbet, og det er i det kolde vand, hun-ørreden bevæger sig fra havet til åer og bække for at gyde sine æg.

Biolog Bent Nielsen fra Kolding Kommunes Natur og Vand-afdeling har foretaget en systematisk optælling af ørredens gyde-pladser i Gudsø Mølleå-system, der tæller 24 km, heraf er der gydepladser på mellem 15 og 18 km. Bent Nielsen har talt sig frem til lidt over 300 gyde-pladser. Det giver i gennemsnit en gyde-plads for ca. hver 50 meter vandløb.

Flere gyde-pladser                                                                                                      I forhold til en tidligere optælling er der tale om en fordobling i antallet af gyde-pladser.

– Tilbage i 2014 anlagde Kolding og Fredericia Kommune et såkaldt stryg ved Gudsø Mølle, der gav fri passage for ørrederne. Derudover har vi fjernet spærringer ved rørføringer under to veje, har genslynget vandløbet i Birkemosen og udlagt gyde-grus forskellige steder, fortæller Bent Nielsen og fortsætter:

– Vi tæller antallet af gyde-pladser i å-systemet for at lave en effektmåling af vores naturplejeprojekter. Vi forventede, at projekterne skulle gøre en stor forskel, men nu ved vi det med sikkerhed. Samtidig er ørreden en god miljøindikator og et udtryk for, at vandmiljøet i Gudsø Mølleå har det rigtig godt.

Kold fadøl og smuk udsigt                                                                               Naturplejeprojekter som dem i Gudsø Mølleå er helt afhængige af, at lodsejerne giver tilladelse til, at kommunen må arbejde på deres jord. En af de lodsejere, der velvilligt har åbnet døren for Kolding Kommune er Jette M. Hulgaard, der bor i Eltang. Hun er især begejstret for kommunens arbejde med at genslynge åen i våd-området i Birkemosen mellem Eltang og Taulov.

– Vi har mikro-bryggeriet Åben, og når vi får kunder på besøg, er de altid meget imponerede over det smukke syn af åen, der bugter sig af sted. Vi elsker naturen herude og projektet har virkelig været med til at forskønne området, siger Jette M. Hulgaard.

Jette M. Hulgaard har jord ned til åen og har givet kommunens medarbejdere lov til at rydde træer og buskads på hendes del af å-strækningen og har også lagt jord til byggematerialer, da der skulle laves en ny ørred-venlig rørføring under vejen.

Glæde over resultaterne                                                                                         Formanden for Plan, Bolig og Miljøudvalget for i Kolding Kommune, Birgitte Kragh, husker tilbage til november 2014, da Fredericia og Kolding Kommuner i fællesskab indviede vandløbsprojektet ved Gudsø Mølle, og hvor der som en del af indvielsen blev elektrofisket et par havørreder, der var svømmet fra havet og ind i Gudsø Mølleå.

– Det var fantastisk at se de store havørreder i vandløbet, og det er endnu mere fantastisk, at se, at projekterne nu har haft så markant en effekt, som det er tilfældet, siger Birgitte Kragh.

Udvalgsformanden glæder sig ligeledes over, at det er blevet en endnu større oplevelse at komme ud i området, at de lokale lodsejere har taget projekterne til sig og over, at lystfiskerne langs Kolding Fjord og ved Lillebælt nu har fået endnu bedre chancer for at få en havørred på krogen.

Ørreder gyder på livet løs

Små vandløb med koldt vand, grus og hurtig strøm er ideelle betingelser, når ørrederne gyder. Det sker primært i december og januar, så man kan stadig være heldig at observere en ørred, der plasker i vandet. Vandet sprøjter til alle sider, når hunnen vifter stenene rundt med halen, mens hannerne kæmper om muligheden for at befrugte de æg, som hun-ørreden gyder.

Da Kolding Kommune anlagde det nye stryg ved Gudsø Mølle, skabte det fri passage for ørrederne i åen og dets tilløb med 15-18 km fint gyde-vandløb. DTU Aqua estimerede i 2016, at én kilometer gyde-vandløb, har en årlig samfundsøkonomisk værdi på mindst 283.000 kroner. Anvendes det tal i forhold til Gudsø Mølleå-systemet ligger værdien her på mindst 4,2 millioner kroner årligt. Investeringen for naturpleje-projekterne i Gudsø Mølleå og tilløb har været ca. 2,2 millioner kroner og med en ”tilbagebetalingstid” på mindre end ét år, har det været en god investering.