Søren Rasmussen i regionens rådssal.

Region Syddanmark er ved at lave en ny Udviklingsstrategi. Den skal bl.a. indeholde en nytænkning af indsatsen for at hjælpe en voksende gruppe medborgere, der har brug for hjælp til at klare sig med psykiske eller fysiske handicap.  Der skal være et samspil mellem sundhed og regional udvikling, og på den baggrund har Regionsrådet netop vedtaget et projekt, hvor der skal samarbejdes med Designskolen i Kolding.

Regionen ønsker at opklare, hvad der er af eksisterende aktiviteter og viden, og samtidig skal der udvikles og afprøves nye koncepter og metoder i samarbejde med Designskolen Kolding, Syddansk Universitets Institut for Idræt og Biomekanik, kommuner, frivillige organisationer og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI).

Sundt liv for alle

Indsatsen vil bidrage til FN’s Verdensmål 3 om sundhed ved at sikre et sundt liv og fremme trivslen for alle aldersgrupper.

Formand for Udvalget for Regional Udvikling i Syd-Danmark, Søren Rasmussen, peger på, at der i de kommende år bliver flere ældre, medens den erhvervsaktive del af befolkningen bliver mindre. Flere ældre betyder også, at der kommer væsentlig flere borgere med kroniske sygdomme og flere sygdomme på samme tid. Samtidig er der tale om en stigning i antallet af borgere, der bliver psykisk sårbare.

Samarbejde er vigtigt

Med andre ord vil flere borgere få brug for behandling, pleje og rehabilitering, samtidigt med at det økonomiske råderum er begrænset. Derfor er det oplagt at samarbejde og udvikle på området.

– Vi kan i Kolding være stolte af, at Designskolen er så dygtig og langt fremme, at den er udvalgt til deltage i projektet, siger Søren Rasmussen, der er formand for Udvalget for Regional Udvikling i Syd-Danmark. Jeg mener også, det er oplagt, at vi som Kommune ser, om ikke vi kan blive en del af projektet, både på fritids- og idrætsområdet og f.eks. senior-området.